top of page

Skapa en strategisk karta
Definiera visionen och varför ni finns

En vision är en övergripande och inspirerande bild av var företaget vill befinna sig i framtiden. Genom att definiera en vision skapas en tydlig riktning att arbeta mot och gör den enklare att skapa samsyn hos anställda genom att säkerställa att man arbetar mot samma mål.


En bra skriven vision skapar även en stark känsla av syfte och kan bidra till att öka motivationen och engagemanget bland personalen.


Förutom att en vision ger riktning och syfte, hjälper den också till att definiera varför företaget existerar. Genom att tydligt kommunicera varför företaget finns till och vad det vill uppnå, kan företaget attrahera och behålla kunder och partners som bottnar i samma syfte och värderingar.


Slutligen bidrar en väldefinierad vision till en stark företagskultur som präglas av engagemang, innovation och framgång. 

P.S Missa inte vårt webinar den 18 April då Eddie och Per kommer prata om hur man kommer igång med att skapa en strategisk karta tillsammans. Anmäl dig här.
 


Hur kommer jag igång?

Boka en demo med Responsive Tribes där vi går igenom er nuvarande vision och strategi så visar vi hur det kan se ut när man visualiserar strategin med verktyget Our Big Picture.


Har du redan ett konto? Logga in på app.ourbigpicture.se och gå till "Vision & Riktning"


Beskriv din vision både kortfattat som gör det enklare för medarbetarna att minnas och oftare reflektera över den men lägg gärna även till en längre beskrivning som inkluderar mer reflektioner och skapar en story kring varför ni existerar som företag.


 

Skapa en analys och diagnos tillsammans

Nästa steg är att skapa en analys som beskriver er nulägesanalys. Vad händer runtomkring er? Hur förhåller ni er till era konkurrenter? Hur ser marknaden ut? Vilka styrkor, svagheter, möjligheter eller risker har ni identifierat?


En analys är en fantastisk möjlighet att involvera medarbetarna som ofta ser andra saker än ledningsgrupper och bidrar med väldigt viktiga insikter.


Nästa steg är att definiera en diagnos som beskriver vad som skapar konkurrensfördelar och gör er unika. Vad är er USP (Unique Selling Proposition)? Vilka styrkor behöver ni stärka eller vilka svagheter behöver ni jobba bort?


En diagnos kan med fördel innehålla Guiding Principles som är principer som hjälper medarbetare att ta beslut och fokusera på det viktigaste. Typiskt brukar man definiera målgrupper man vill fokusera på. En bra definierad diagnos brukar hjälpa medarbetare säga nej till saker som inte är prioriterade och därmed frigöra ytor. Det blir en inramning som gör beslutsfattningen enklare.Definiera fokusområden eller strategiska pelare

Utifrån den diagnos ni gjort som baseras på er analys har ni nu identifierat era strategiska pelare eller fokusområden som är viktiga för att ni ska lyckas nå er vision. Det är områden ni ofta behöver fokusera på under en längre tid, oftast på årsbasis.


Komplettera bilden med de värderingar och beteenden som är viktiga att ni tillsammans ska kunna lyckas.


Definiera nu era strategiska mål

Nu är det dags att titta på den närmsta tiden och definiera era strategiska mål utifrån era strategiska pelare/fokusområden. Vad behöver vi fokusera på det här kvartalet? Vad är det vi vill lyckas med tillsammans närmsta månaden?


Målen definieras med fördel på ett inspirerande sätt och sätter fingret på det vi behöver åstadkomma tillsammans. Det kan handla om att få kunderna att kontakta oss till att minska ledtider i faktureringsprocessen.


För att alla ska veta hur vi ligger till mot våra mål varje dag så definieras vi även väldigt tydliga indikatorer eller key results (om man jobbar med OKR. Dessa indikatorer definierar tydligt vad vi behöver åstadkomma, inom en väldigt tydlig tidsram och är tydligt utfalls- och resultatorienterat.


Koppla allt mot aktiviteter

Slutligen kopplar vi det vi gör på daglig basis mot de mål och dess resultat vi behöver åstadkomma. Vilka aktiviter gör att vi närmar oss våra mål? Hur ska vi prioritera dessa aktiviteter och vem gör vad?


Du får därmed en tydlig röd tråd mellan det operativa som vi bearbetar på daglig basis och börjar varje diskussion med "Hur går det för oss utifrån det resultat vi eftersträvar?". Vilka aktiviteter tar oss framåt?Det dagliga arbetet

En riktigt bra good practice är att börja varje vecka med att titta på vad indikatorerna berättar för oss. Har vi tagit steg framåt? Vad säger trendkurvorna? Behöver vi prioritera om? Gör vi rätt saker?


En bra övning är att börja varje vecka med vår Dashboard där vi tydligt ser hur vi ligger till.
Sammanfattning

Enkelt med ändå svårt. Men det gäller att börja och komma igång och "Learn by Doing".

Börja med helheten, analysen, diagnosen och riktningen det som skapar strategin. Det behöver inte vara perfekt, men den behöver stötta oss när vi behöver ta beslut som avgränsar och som fokuserar.


Hur kommer jag igång?71 visningar0 kommentarer

Comentarios


Du kanske också gillar

bottom of page