top of page

Hur vi jobbar

Vårt fokus är att hjälpa er lyfta på blicken lite oftare och göra det tillsammans. 

Vi är din strategiska partner som säkerställer att strategin används för beslut, skapar en gemensam karta för fokus och samsyn.
SV.png

Strategi visualisering

Den här sessionen är en kombination av en intensiv intervju och en diskussion. Vi börjar med att utforska visionen, analysera, diagnostisera, strategisera och planera.

Målet är att generera en omfattande strategisk karta och etablera en process för att implementera och lära av den. Denna karta kommer att vara ett värdefullt verktyg för framtida diskussioner och beslut.

FA.png

Fokusera och skapa samsyn

Här kommer vi att hjälpa dig att fokusera på de nyckelmål du behöver uppnå under de kommande 3 månaderna.

 

Vi kommer att välja ut avgörande strategiska mål (ett fåtal) och koppla ihop punkterna genom att identifiera mätvärden för att följa utvecklingen.

Vi kommer också att identifiera de nödvändiga aktiviteterna som krävs för att gå framåt och ta konkreta steg mot att uppnå våra mål.

BSC.png

Strategisk 
förmåga

Vårt mål i denna fas kommer att vara att bygga strategisk förmåga.

 

Vi kommer att utveckla effektiva uppföljningsrutiner som uppmuntrar till reflektion, diskussion och handling.

 

Vårt syfte är att skapa en miljö som främjar långsiktigt samarbete och diskussion. Genom att göra det kommer vi att ge ditt team möjligheten att strategiskt navigera genom utmaningar och möjligheter.

Osäker på hur vi börjar?

bottom of page